18 August, 2018
Home » Tag Archives: Hj Abd Latif

Tag Archives: Hj Abd Latif

September, 2016

  • 15 September

    Pertukaran nama tanah milik Pak Latip kepada GISBH

    JELEBU – 15hb September 2016 satu urusan pertukaran nama pada geran tanah seluas 7.5 ekar, yang dimiliki oleh Hj Abd …